Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

KUR’ÂN NASIL BİR KİTAP? Esedullâh Saîd   Kur’ân; Âlemlerin Rabbi tarafından seçilmiş son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselam’a 23 senede peyderpey indirilen, nesilden nesile tevatüren gelen kitap… Kur’ân; kelimelerin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, ayetlerinin tertib...

İslâm’ın İki Temel Kaynağı: Kur’ân ve Sünnet

İSLÂMIN İKİ TEMEL KAYNAĞI  KUR’ÂN VE SÜNNET Esedullâh Saîd   Müslümanca bir hayatı yaşamak ancak kulluk şuûrunun gönüllere yerleşmesiyle mümkündür. Kulluk şuûruna varan kişi de, kulluğunu nasıl hayatına geçireceğini -öncelikli olarak- Kur’ân-ı Kerim’den ve Sünne...

Kitâblara Îmân Etmek

KİTÂBLARA ÎMÂN ETMEK  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

İzzet Ehli Olabilmek İçin

İZZET EHLİ OLMAK İÇİN Abdullâh Saîd el-Müderis   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…  İzzet, üstünlük ve gâlibiyettir. Şüphesiz ki üstün olan ve her şeye gâlib gelen Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dır. Çünkü “el-Azîz” olan odur. Bu gerçek, hüküm kaynağımız...

Ne İçin Yaratıldık?

NE İÇİN YARATILDIK? Âdem el-Eşrefî   Bizlere Kur’ân’ı ve Sünnet’i göndererek şeytanın aldatmacalarına karşı yardımsız bırakmayan rabbimizin ismiyle…      Çoğu insân ne için yaratıldığını ve amacının ne olduğunu düşünmeden kendisi için en iyi olduğunu zannettiği şekild...

Kulluk

KULLUK Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim   Rahmân, Rahîm olan Allâh subhânehu ve teâlâ’nın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh subhânehu ve teâlâ’ya mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...