Rabbin Kim?

RABBİN KİM?  Esedulâh Saîd   Âlemlerin Rabbinin ismiyle… Şuuruna varamadan çok defa duyduğumuz bir sözdür; “insan fani, ölüm ani” sözü. Ani ölümler bizlere fani olduğumuzu haber verse de, bizler balık hafızamızla sürekli ve sürekli unutmuşuzdur, bu hakikati. Şimdi birile...

Kimin Kulusun?

KİMİN KULUSUN Esedullâh Saîd   Adil olup, adaleti emredenin ismiyle… Bizim tarihimizde öyle adamlar vardır ki, onlardan bahsetmek bile gönüllerimizi ferahlandırmaktadır. Bu yazımızda onlardan bir tanesi olan 2. Ömer’den yani (Allah ondan razı olsun) Ömer bin AbdulAziz’den...

Ey Allah’ın Kulu

EY ALLAH’IN KULU  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Ey Allah’ın kulu! Öncelikle bu yazılanlar senin hem dünya hem de ahirette mutlu olman için Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı tevhid  etme (bir kılma) ilkelerinden biri olan hâkimiyet ilkesi...

Hesap Şuuru

HESAP ŞUURU Ebû Ubeyde el-Muallim   Besmeleyle başlıyoruz… Besmelesiz başlayan işler bereketsizken, bizler için bereket vermesini niyaz ediyoruz. O’nun dinini, O’nun kullarına dilimizin döndüğü ve gücümüzün yettiğince anlatmak amacımızken,O’nun izniyle, O’nun ismiyle, yine O’nun...

Kulluk

KULLUK Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim   Rahmân, Rahîm olan Allâh subhânehu ve teâlâ’nın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh subhânehu ve teâlâ’ya mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...