Küfür Mefhûmu

KÜFÜR MEFHÛMU Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyet...

Küfür ne demektir?

Soru: Küfür ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Küfür kelimesi lügatte: “Örtmek ve gizlemek” gibi manalara gelmektedir. İslâmî ıstılahta küfür: “Îmânın zıddıdır. Yani: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan...

Tevhîd Gerçeği

TEVHİD GERÇEĞİ Esedullâh Saîd   ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ “En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…” Kendimizi ve kendimize ait olan şeyleri, çevremizi ve çevremize ait olan şeyleri sorguluyor muyuz? Yoksa sorgulamak bize göre değil mi?...