Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle bilinmsei gereklidir ki, kurban kesmenin meşrûiyeti Kitâb, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Nitekim Allâh Subhânehu ve Teâl...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez sözü doğru değildir. Çünkü her kim, İslâm’ından sonra ona aykırı bir şeyin...

Artık Anlayın!

ARTIK ANLAYIN!  Mustafa b. Sezgin   Dîni’ni izzetli kılıp, muvahhidleri kâfirlerden ayıran yüce Allâh’ın ismiyle… Bu yazımızda inşallâh önceden İslâm coğrafyasına ait olup sonradan kâfir, müşrik ve mürtedler tarafından İslâmsızlaştırılan mekanlarda yaşayan insanımızın...

Dinler Arası Diyalog

DİNLER ARASI DİYALOG Muhammed Şahan   Tüm mülkün sahibi ve kâinattaki tek hükümdâr olan Allâh’ın ismiyle… Günümüzde İslâm’ı ortadan kaldırmak için birçok politika uygulanmaktadır. Bu politikalar öylesine aldatıcıdır ki, insanlar günden güne İslâm’dan ve ima...

Küfür Mefhûmu

KÜFÜR MEFHÛMU Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyet...

Kurtulacağınızı Mı Sandınız ?

KURTULACAĞINIZI MI SANDINIZ ?  Mustafa b. Sezgin   Hamdedilmeye layık olan ve hâkimiyeti elinde bulunduranın ismi ile… O’nun nebisi Muhammed’e salat ve selam eyleyerek… Modernleşen dünyanın, modernleşmeye çalışan insanları! Tek amacınız olmuştur dünya rahatlığı, zenginliği...

Îmânı Bozan Şeyler

ÎMÂNI BOZAN ŞEYLER Abdullâh Saîd el-Müderris       Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

En Büyük Nimet İman

EN BÜYÜK NİMET İMAN  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Bize din olarak İslam Dini’ni seçen Allah Subhanehu ve Teala’ya hamdolsun. O ki, şeytanın tuzaklarına karşı kullarını korumak için, Nebi ve Resulleri ile hidayet yolunu göstermiştir. Artık kim...

Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir?

Soru: Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği sekiz âyet-i kerîme bulunmaktadır. Bu âyetler nüzûl sıraları itibariyle şöyledir: Zume...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (20-30. Sorular)

21. Soru: Himâye talebi Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Bu sorunun tafsilâtı şöyledir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, Taif dönüşünde Mutim bin Adiyy’i...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (10-20. Sorular)

11. Soru: Müslümanlar hâkim olamadığı için Allâh’ın kanunlarıyla hükmedecek bir mahkeme olmayan beldelerde yani Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmak câiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâğutlardan hüküm istemek zaman veya...

İttibâ Risâlesi

İTTİBÂ RİSÂLESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...
12