Küfür ne demektir?

Soru: Küfür ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Küfür kelimesi lügatte: “Örtmek ve gizlemek” gibi manalara gelmektedir. İslâmî ıstılahta küfür: “Îmânın zıddıdır. Yani: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan...