“Küfre rızâ küfürdür” kaidesini açıklar mısınız?

Soru: “Küfre rızâ küfürdür” kaidesini açıklar mısınız? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kardeşim, bil ki! Sözünü ettiğin kâide Ehl-i Sünnet’in üzerinde ittifak ederek kabul ettiği önemli bir kâidedir. Bu kâide, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitâbların...