Arapça Dersleri – 2 (Âmil’in kısımları, lafzî ve manevî âmiller)

ARAPÇA DERSLERİ -Âmil’in kısımları, lafzî ve manevî âmiller-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...