İslâm’da ölüm cezâsı olarak kısâsın uygulanış şekli nasıldır?

Soru: İslâm’da ölüm cezâsı olarak kısâsın uygulanış şekli nasıldır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kardeşim bilmelisin ki! Ölüm cezâsı olarak kısâsın uygulanış şekli hakkında ümmetin imâmları ihtilaf etmişlerdir. İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Nehâî’y...