Selmân-ı Fârisi

SELMÂN-I FÂRİSİ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Selman radıyallâhu anh’ın doğum yeri hakkında farklı rivâyetler bulunmaktadır. Bu rivâyetlerden birinde doğum yeri İran’a bağlı olan İsfahan’ın Cayy kasabasıdır. Bir başka...

Bilâl bin Rebâh

BİLÂL BİN REBÂH Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Bilâl radıyallâhu anh’ın İslâm dinîne girmeden önceki hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir rivâyete göre Mekke’de bulunan, diğer bir nakilde ise Arabistan’ın...

Nuh (a.s) Kıssası

NUH (a.s) KISSASI ve BESMELE Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle” Rabbimiz Allah subhanehu ve teâlâ insanlara doğru yolu bilmeleri ve yaşamaları için seçtiği peygamberlerini kavimlere yollamıştır. Nuh aleyhisselâm’ı da...