Kibir

KİBİR Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla, En güzel isimlerin ve tüm kemâl sıfatların sahibine hamd olsun. Salat ve selâm son Nebi’nin âlinin, ashâbının ve tüm tevhid ehlinin üzerine olsun. Allâh subhânehu ve teâlâ dînini kemâle erdirmiş, hak v...