Ehli Sünnet’e Göre Kelime-i Tevhîd

  EHL-İ SÜNNET’E GÖRE KELİME-İ TEVHÎD Abdullâh Saîd el-Müderris  Abdullâh Saîd Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet’e göre kelime-i tevhîdin mânâsını, rükünlerini, şartlarını, faziletini ve onu bozan şeyleri Kur’ân ve Sünnet naslarıyla...

Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir?

Soru: Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği sekiz âyet-i kerîme bulunmaktadır. Bu âyetler nüzûl sıraları itibariyle şöyledir: Zume...