“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez sözü doğru değildir. Çünkü her kim, İslâm’ından sonra ona aykırı bir şeyin...

Kelime-i Tevhîdin Faziletleri

KELİME-İ TEVHÎD’İN FAZİLETLERİ Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Kelime-i Tevhidin Fazileti

KELİME-İ TEVHİDİN FAZİLETİ Esedullâh Saîd   Besmele, hamdele ve salveleden sonra… … Ey Allah’ın kulu! Unutma ki, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın sana verdiği dil ile söyleyeceğin en büyük söz “La ilahe illallah” sözüdür. Senden öncede insanların en hayırlıları olan...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

Tevhidi Anlamak

TEVHİDİ ANLAMAK Esedullâh Saîd Cahiliye sistemleri ve bu sistemleri ayakta tutanlar, tuğyan projeleri üreterek insanlarla tevhidin arasına geçmişlerdir. Günümüzde de tüm dünya genelinde insanlarla tevhidin arasına geçmek için büyük bütçeler sarf etmektedirler. Bu bozuk sistemler...