Eğitimin Önemi

EĞİTİMİN ÖNEMİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd yalnızca Allâh’a âittir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...