Zikir Kavramı

ZİKİR KAVRAMI Adem el-Eşrefî   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…   Zikir lügatte;  “anmak”, “bir şeyi muhafaza etmek” demektir. Unutmanın zıddıdır. Istılahta ise; “gafletten kurtulup, kişinin diliyle, uzuvlarıyla ve kalbiyle devamlı surette Allah ile beraber olmasıdır.”...