Kâfirlerin yaptıkları ibâdet cinsinden olan ameller kabul edilecek midir?

Soru: Kâfirlerin yaptıkları ibâdet cinsinden olan ameller kabul edilecek midir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, sana rahmet etsin, bilmelisin ki! Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları şeylerin hiçbirisi îmân etmediklerinden...