Müslümanlara Karşı Kafirleri Destekmek

MÜSLÜMANLARA KARŞI KÂFİRLERİ DESTEKLEMEK Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...