Kâfirler de ibâdet etmekle mükellef midir?

Soru: Kâfirler de ibâdet etmekle mükellef midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Müslüman olsun ya da olmasın tüm insânlar, îmân etmekle mükellef oldukları gibi ibâdet etmekle de mükelleftirler. Bu görüşün doğruluğuna dair birçok sarih delîl...