Kâfirlerin amellerinin âhiretteki durumlarına etkisi nasıl olacaktır?

Soru: Kâfirlerin amellerinin âhiretteki durumlarına etkisi nasıl olacaktır?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh Azze ve Celle sana rahmet etsin ve seni îmân üzere yanına aldığı kulları arasına dâhil etsin, bilmelisin ki! Bütün amelleri geçersi...