Kadınların Cihâdı

Kadınların Cihâdı: 3. Âişe radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: “Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadınlara cihâd var mı? Dedim. Şöyle buyurdular: Evet, içinde kıtâl olmayan cihâd; hac ve umre var.” Hadîsin Tahrici: Hadîsi İmâm İbn Mâce (2901) sahîh olarak rivâyet...