İslâm’da Kabirciliğin Sakıncaları

İSLÂM’DA KABİRCİLİĞİN SAKINCALARI  Mustafa b. Sezgin   Maddeyi ve manayı yaratan; bedeni ve ruhu rızıklandıran; evvele ve âhire hükümran olan Allâh Azze ve Celle’nin yüce ismiyle… “Bize din olarak İslam’ı seçen ve bu dini kemale erdiren” (Maide: 5/3)...