Müslümanın kabirde mezhepten yahut tarikattan sorguya çekileceği doğru mudur?

Soru: Müslümanın kabirde mezhepten yahut tarikattan sorguya çekileceği doğru mudur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh Azze ve Celle sana hidâyet etsin, bilmelisin ki! Kabirde ne belirli bir mezhebe ne de belirli bir tarikata niçin bağlanmadın diye...