Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir?

Soru: Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir? Cevab: Bismillahirrahmanirrahim. Kabirler mescid edinilemez. Rasulullah, kabirlerin mescid edinilmesini ve üzerlerine türbe bina edilmesini yasaklamıştır. Cundub bin el-Beceli şöyle demiştir: “Rasulullah’ı...

İslâm’da Kabircilik Yoktur

TEVHÎD DİNİ İSLAM’DA NELER YOKTUR? 1.MAKALE:  İSLAM’DA KABİRCİLİK YOKTUR Esedullâh Saîd   AÇIKLAMA: Ey Allah’ın kulu! Etrafında nice insan var ki, onların her birinin tuttuğu yol farklıdır. Bu gün herkes kendisinin en doğru olduğunu iddia etmekte… Durum öyle bir hal almış ki,...

İslâm’da Kabirciliğin Sakıncaları

İSLÂM’DA KABİRCİLİĞİN SAKINCALARI  Mustafa b. Sezgin   Maddeyi ve manayı yaratan; bedeni ve ruhu rızıklandıran; evvele ve âhire hükümran olan Allâh Azze ve Celle’nin yüce ismiyle… “Bize din olarak İslam’ı seçen ve bu dini kemale erdiren” (Maide: 5/3)...