İzzet Ehli Olabilmek İçin

İZZET EHLİ OLMAK İÇİN Abdullâh Saîd el-Müderis   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…  İzzet, üstünlük ve gâlibiyettir. Şüphesiz ki üstün olan ve her şeye gâlib gelen Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dır. Çünkü “el-Azîz” olan odur. Bu gerçek, hüküm kaynağımız...