İlâhî Emir İttiba

İLÂHÎ EMİR İTTİBA  Mustafa b. Sezgin . Rububiyyetin ve Ulûhiyetin sıfatlarına eksiksiz sahip olan Allah Azze ve Celle’nin ismi ile… Zamanın ilerlemesi ile teknoloji geliştiği gibi insanlarda bu gelişimden etkilenmiştir. Teknoloji bize birçok kolaylık katsa da, zararı faydasından...

Âlimler mutlak olarak delîl midirler?

Soru: Âlimler mutlak olarak delîl midirler? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu sorunun cevâbının istenilen faydayı sağlaması için öncelikle mutlak ve delîl kelimelerinin açıklanması gereklidir. -Soru itibariyle- Mutlak: Hiçbir şeye bağlı olmaya...

İttibâ Risâlesi

İTTİBÂ RİSÂLESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...