Tâğûtlardan kalben istemeden hüküm taleb etmek câiz midir?

TÂĞÛTA MUHÂKEMENİN HÜKMÜ HAKKINDA GETİRİLEN ŞÜPHELERE CEVÂBLAR Şüphe: Tâğûtlardan kalben istemeden hüküm taleb etmek câiz midir? Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Getirilen bu şüphenin tafsilâtı şöyledir: “Tâğûtlardan seve isteye hüküm taleb etmek küfürdür....