İslâm’ın İki Temel Kaynağı: Kur’ân ve Sünnet

İSLÂMIN İKİ TEMEL KAYNAĞI  KUR’ÂN VE SÜNNET Esedullâh Saîd   Müslümanca bir hayatı yaşamak ancak kulluk şuûrunun gönüllere yerleşmesiyle mümkündür. Kulluk şuûruna varan kişi de, kulluğunu nasıl hayatına geçireceğini -öncelikli olarak- Kur’ân-ı Kerim’den ve Sünne...