İslâm Yolunda Yürümek

İSLÂM YOLUNDA YÜRÜMEK  Abdullâh Saîd el-Müderris  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttır...