Tevhîd ve Kısımları

TEVHÎD VE KISIMLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle… Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

İsim sıfât tevhîdinde ehli sünnetin menheci nasıldır?

Soru: İsim sıfât tevhîdinde ehli sünnetin menheci nasıldır? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kardeşim bilmelisin ki! İsim, Kur’ân ve Sünnet’te Allâh’u Teâlâ’nın isimlendirdiği şeydir. Sıfât ise yine Kur’ân ve Sünnet’te Allâh’u Teâlâ’nın vasfedildiğ...

Allâh’a Îmân Etmek

ALLÂH’A ÎMÂN ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun...

Îmânın Altı Şartı

ÎMÂNIN ALTI ŞARTI Abdullâh Saîd el-Müderris     HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

Tevhid ve Tevhidin Kısımları

TEVHİD VE TEVHİDİN KISIMLARI Ebû Ubeyde Esedullah Said el-Muallim   Tevhid; Tevhid, Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarından istediği en büyük emir… Tevhid, yaratıcının kullarından istediği pak inanış, Allah subhanehu ve teâlâ’yı ibadetlerle birlemenin adı… Tevhid, Âlemlerin...