Hulûl inancı nedir?

Soru: Hulûl inancı nedir?  Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim. Hulûl, (Rabbimizi tenzih ederiz) Allah’ın evren ve insanla bütünleşmesi, onların cisimlerine girmesi anlamlarında kullanılmaktadır. Özellikle doğu dinlerinden köklerini alan ve de -maalesef- kendini İslam’a nispet ede...