Îmânın müsemması ve hakîkati nedir?

Soru: Îmânın müsemması ve hakîkati nedir? Herkes kendi usulüne göre bir şeyler söylüyor fakat söyledikleri ve  getirdikleri tanımlar, sonuç ilişkisi açısından çelişki içerinde… Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbimiz Allâh Azze ve...
makale

İmanın Hakikati

İMANIN HAKİKATİ Mustafa b. Sezgin   Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanları yaratırken ilâhî bir amaç için yaratmıştır. Bu amaç; kendisine iman edilmesi ve kulluk görevinin yerine getirilmesidir. Allah’u Teâlâ insanoğlunun bu amacı yerine...

Îmân ne demektir?

Soru: Îmân ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Îmân الإِيمان” kelimesi lügatte iki mânâya gelir. Birincisi “آمَنَ emniyettir.” Güven vermek, güven içinde olmak demek olup, korkunun zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı “التَّصْدِيق...

Ehl-i Sünnet’e Göre Îmânın Tanımı

EHL-İ SÜNNET’E GÖRE ÎMÂNIN TANIMI Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...