Îmânın Şubeleri

ÎMÂNIN ŞUBELERİ   Abdullâh Saîd el-Müderis   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…   Îmân, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in haber verdiği üzere yetmiş küsur şubedir. Zîrâ Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, şöyle buyurmuştur: “İman yetmiş küsur...