Sorularla Îmân Kavramı

ÎMÂN KAVRAMI Abdullâh Saîd el-Müderris     MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Îmânın Şubeleri

ÎMÂNIN ŞUBELERİ   Abdullâh Saîd el-Müderis   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra…   Îmân, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in haber verdiği üzere yetmiş küsur şubedir. Zîrâ Ebû Hureyre radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, şöyle buyurmuştur: “İman yetmiş küsur...