Âhirete Îmân Etmek

ÂHİRETE ÎMÂN ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Îmânın şartları nelerdir?

Soru: Îmânın şartları nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. İslam akidesi altı esas üzerine kurulmuştur.  Müslüman olmak ve Müslüman kalmak isteyen herkesin bu atlı esasa inanması ve gereğini yerine getirmesi şarttır. Bunlar: Allah’a, meleklerine,...

Îmânın Altı Şartı

ÎMÂNIN ALTI ŞARTI Abdullâh Saîd el-Müderris     HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

Îmânın Şartları

  ÎMÂNIN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre îmânın şartlarını Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-i Sünnet âlimlerinin kavilleri...