Îmânın müsemması ve hakîkati nedir?

Soru: Îmânın müsemması ve hakîkati nedir? Herkes kendi usulüne göre bir şeyler söylüyor fakat söyledikleri ve  getirdikleri tanımlar, sonuç ilişkisi açısından çelişki içerinde… Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbimiz Allâh Azze ve...