Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır?

Soru: Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh’a hamd olsun ki, îmânın tarifi noktasında Ehl-i Sünnet arasında hakikatte bir ayrılık yoktur. Fakat lafızda ise bir ayrılık söz konusudu...

Îmânın müsemması ve hakîkati nedir?

Soru: Îmânın müsemması ve hakîkati nedir? Herkes kendi usulüne göre bir şeyler söylüyor fakat söyledikleri ve  getirdikleri tanımlar, sonuç ilişkisi açısından çelişki içerinde… Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbimiz Allâh Azze ve...

Küfür ne demektir?

Soru: Küfür ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Küfür kelimesi lügatte: “Örtmek ve gizlemek” gibi manalara gelmektedir. İslâmî ıstılahta küfür: “Îmânın zıddıdır. Yani: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allâh’u Teâlâ’dan...

Îmân ne demektir?

Soru: Îmân ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Îmân الإِيمان” kelimesi lügatte iki mânâya gelir. Birincisi “آمَنَ emniyettir.” Güven vermek, güven içinde olmak demek olup, korkunun zıddıdır. Îmân kelimesinin ikinci mânâsı “التَّصْدِيق...