Sorularla Îmân Kavramı

ÎMÂN KAVRAMI Abdullâh Saîd el-Müderris     MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Kurtuluş Reçetesi

KURTULUŞ REÇETESİ (İlim, Îmân, Sâlih Amel, Devet ve Sabır)  Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...

Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır?

Soru: Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh’a hamd olsun ki, îmânın tarifi noktasında Ehl-i Sünnet arasında hakikatte bir ayrılık yoktur. Fakat lafızda ise bir ayrılık söz konusudu...

Allah’ın Varlığına İman

ALLAH’IN VARLIĞINA İMAN  Esedullâh Saîd   İslam inancı, altı esas üzerine bina edilmiş olup, bu esasların ilki Allah subhanehu ve teâlâ’ya imandır. Rasulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde imanın bu altı esasını şu sözleriyle bizlere bildirmişt...

Zamane Bilallerine

ZAMANE BİLALLERİNE Esedullâh Saîd   Yaradan, yaşatan ve yöneten Rabbimizin ismi ile… Mülkü egemenliğinde bulunduran doğ deyince doğduran, öl deyince öldürene sığınarak… Nakıs kelimelerimizin fayda vermesini umarak, bizi ihlaslı, sizi ihlaslı kılmasını dileyerek…  Her bir...

Artık Anlayın!

ARTIK ANLAYIN!  Mustafa b. Sezgin   Dîni’ni izzetli kılıp, muvahhidleri kâfirlerden ayıran yüce Allâh’ın ismiyle… Bu yazımızda inşallâh önceden İslâm coğrafyasına ait olup sonradan kâfir, müşrik ve mürtedler tarafından İslâmsızlaştırılan mekanlarda yaşayan insanımızın...

Îmânın müsemması ve hakîkati nedir?

Soru: Îmânın müsemması ve hakîkati nedir? Herkes kendi usulüne göre bir şeyler söylüyor fakat söyledikleri ve  getirdikleri tanımlar, sonuç ilişkisi açısından çelişki içerinde… Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbimiz Allâh Azze ve...

Tâğût ve Cüzleri

TÂĞÛT VE CÜZLERİ Mustafa b. Sezgin   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi ile… İnşallah bu yazımızda sansürlü/gizlenmiş kelimelerden biri olan tâğût ve cüzlerinden bahsedeceğim. Bilindiği üzere her bir diktatörün çekinmiş olduğu ve kendisine tabi olan toplumun bilmesini...

Kurtulacağınızı Mı Sandınız ?

KURTULACAĞINIZI MI SANDINIZ ?  Mustafa b. Sezgin   Hamdedilmeye layık olan ve hâkimiyeti elinde bulunduranın ismi ile… O’nun nebisi Muhammed’e salat ve selam eyleyerek… Modernleşen dünyanın, modernleşmeye çalışan insanları! Tek amacınız olmuştur dünya rahatlığı, zenginliği...

Îmânın şartları nelerdir?

Soru: Îmânın şartları nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. İslam akidesi altı esas üzerine kurulmuştur.  Müslüman olmak ve Müslüman kalmak isteyen herkesin bu atlı esasa inanması ve gereğini yerine getirmesi şarttır. Bunlar: Allah’a, meleklerine,...
makale

İmanın Hakikati

İMANIN HAKİKATİ Mustafa b. Sezgin   Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanları yaratırken ilâhî bir amaç için yaratmıştır. Bu amaç; kendisine iman edilmesi ve kulluk görevinin yerine getirilmesidir. Allah’u Teâlâ insanoğlunun bu amacı yerine...

En Büyük Nimet İman

EN BÜYÜK NİMET İMAN  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Bize din olarak İslam Dini’ni seçen Allah Subhanehu ve Teala’ya hamdolsun. O ki, şeytanın tuzaklarına karşı kullarını korumak için, Nebi ve Resulleri ile hidayet yolunu göstermiştir. Artık kim...