Fâtiha’dan sonra “âmîn” demekle alakalı hükümler nelerdir?

Soru: Fâtiha’dan sonra “âmîn” demekle alakalı hükümler nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Namazda Fâtiha Sûresi’ni okuduktan sonra “âmîn” demenin maânâsı: “Allâh’ım, dualarımıza icabet et...