İmtihanda Sabır

İMTİHANDA SABIR Esedullâh Saîd   Bil ki ey nefs! Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Elbet zorluk anı sabrın anıdır. O sabır ki, başı acıdır, sonu ise tattı. İnsan, imtihan dünyasında her gün ve her an sınanır. İmtihanın soruları her gün ve her an değişir. Ama kul...

Dört İmâmın Akîdesi

DÖRT İMÂMIN AKÎDESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME:   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...