İlme Karşı İstek ve Devamlılık

İLME KARŞI İSTEK VE DEVAMLILIK Esedullâh Saîd   Her şeyin bir ilmi olur da kulluğun ilmi olmaz mı? Elbette var. Kulluk ilminin iki ana kaynağı: Allah’ın kitabı ve peygamberinin sünneti… Öyleyse kullar, Kur’an ve Sünnet merkezli okumalar yaparak, bunları açıklayan rabban...