Tevhîdin İnşası

TEVHÎDİN İNŞASI Ebû Ubeyde el-Muallim   TEVHİD BİLİNCİNİN İNŞASI Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kims...