Muvahhidin Yol Azığı: İlim

MUVAHHİDİN YOL AZIĞI: İLİM Esedulâh Saîd   Ahiret yolcusu olan bir Muvahhid, birçok azıkla yola çıkması gerekir. İlim de onlardan sadece biridir.    İlim ile Mümkündür: 1) Cehalet zindanından âzâdelik, ilim ile mümkündür. 2) Asırlardır uyuyan Ümmetin cehaletten uyanışı,...

Kurtuluş Reçetesi

KURTULUŞ REÇETESİ (İlim, Îmân, Sâlih Amel, Devet ve Sabır)  Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...

Akide İlminin Tahsili

AKİDE İLMİNİN TAHSİLİ Esedullâh Saîd . … Muvahhid Müslümanlar! Bildiğiniz gibi, ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Farzdır ne demek kardeşim! Farzdır yani zorunludur, yani zaruridir demek. Namaz farz, oruç farz, zekât farz, hac farz… Yani namazını beş vaki...

İlim Talebelerine Nasihatlar

İLİM TALEBELERİNE NASİHATLER Mustafa b. Sezgin   Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a, salat ve selâm kendisinden sonraki ümmetine miras olarak ilmi bırakan O’nun şerefli Rasûlü’ne, aline ve ashabının üzerine olsun. Genç Talebe Kardeşlerim! Sizlerde görüyorsunuz ki, zamanımızda...

Emin Olmak

EMİN OLMAK Esedullâh Saîd  Her türlü övgü ve övülmenin kendisine yapıldığı zatın ismiyle… O ki, dünyanın ve ahiretin sahibidir. O ki, tüm noksanlıklardan münezzeh olup, her şeye gücü yetendir. Ya Rab! Bizler aciz, Sen Kadirsin. Bizler fakir, Sen Ganisin. Bizler cahil, Se...

İlme Karşı İstek ve Devamlılık

İLME KARŞI İSTEK VE DEVAMLILIK Esedullâh Saîd   Her şeyin bir ilmi olur da kulluğun ilmi olmaz mı? Elbette var. Kulluk ilminin iki ana kaynağı: Allah’ın kitabı ve peygamberinin sünneti… Öyleyse kullar, Kur’an ve Sünnet merkezli okumalar yaparak, bunları açıklayan rabban...

İmam Ebu Yusuf ve İlim Sevdası

İMAM EBU YUSUF VE İLİM SEVDASI Esedullâh Saîd   İmam Ebu Yusuf (rahmetullahi aleyh) Hakkında İsmi Yakub bin İbrahim el-Ensari. Künyesi: Ebu Yusuf’dur. Nesebinin Ensar’dan Sa’d bin Buceyr’e uzandığı aktarılır. Irak’ın Kufe şehrinde 113/731 yılında doğmuştur. Birçok âlimden...

Kelime-i Tevhîd’in Şartları

KELİME-İ TEVHÎD’İN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir?

Soru: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Fırka-ı Nâciye (kurtuluş ehli) olan Ehl-i Sünnet’in bu kitâbın hacmini aşan birçok özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinden bazıları kısaca şöyledir:...

İlim, Hizmet, ve Muhabbet

İLİM, HİZMET VE MUHABBET Ebû Ubeyde el-Muallim   Yeri bizler için döşek, göğü de yine bizler için kubbe yapanın ismiyle… Göklerde ve yerde her ne varsa hepsinin sahibine sığınarak…  Yeryüzündekileri bizler için, bizi de kendisine kulluk için yaratan yüce yaratıcımızın rızası...

İslamsız Yol

İSLAMSIZ YOL Ebû Ubeyde el-Muallim   ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ Tarikat, kelime olarak yol demektir. Ancak bu kelime bu gün kavramlaşarak bir inanışı ve o inanışa göre yaşamayı temsil eden bir yolun adı olmuştur. Tarikat denen yapılanmaların İslam’ın...