Kelime-i Tevhîd’in Şartları

KELİME-İ TEVHÎD’İN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Riya Küçük Şirktir

RİYA KÜÇÜK ŞİRKTİR Alî Yolcu   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Âlemlere rahmet olarak elçisini gönderen, gönderdiği elçisi ile insanlara hidayet ve nur kaynağı olan ve Kur’an-ı Kerim’i indiren Allah’u Teâlâ’ya hamd olsun. Salat ve...

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir?

Soru: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Fırka-ı Nâciye (kurtuluş ehli) olan Ehl-i Sünnet’in bu kitâbın hacmini aşan birçok özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinden bazıları kısaca şöyledir:...