Hanîf Mefhûmu

HANÎF MEFHÛMU Osman et-Tâlib   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Hanîf, sözlükte; “hanef” masdarından bir sıfattır. Hanef, dalaletten doğruluğa, çarpıklıktan düzgünlüğe meyletmek demektir. Nitekim doğruluktan eğriliğe, haktan haksızlığa meyletmeye de...