Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir?

Soru: Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli sahih Sünnet’tir. Nitekim: “Muâze’den rivâyet olunduğuna göre, o, şöyle demişt...

İlâhî Emîr Oku

İLÂHÎ EMÎR OKU Abdullâh el-Eşrefî   İlk emir olan okuma ibâdetini yerine getirerek… Bizleri yoktan var eden Allâh’ın ismiyle…  Okumak günümüzde Müslüman’ın olmazsa olmaz bir vasfıdır. Değeri ve önemi büyük olan bir ibâdettir. Şimdinin ve geçmişin en saygın eylemidir. Okumak,...

İbâdet ve Nimet Olan Dua

İBÂDET VE NİMET OLAN DUA Hasan Salih   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Ey tevhîd ehli kardeşlerim! Sizleri dua duadan bahsedeceğim. Malum bizler için önemli kavramlardan birisidir dua. Öncelikle duanın tanımıyla başlayalım… Dua Arapçada: Çağırmak, davet etmek, rağbe...
Eklenme 08 Nis 2014
, Yazan

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

 ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKI  Mustafa b. Sezgin   Değerli muvahhid kardeşlerim! Acaba hiç düşündük mü, Allah Subhânehu ve Teâlâ yarattığı kulların hakkına riayet edilmesini önemle emrederken, kendisinin haklarına riayet edilmesini emretmemiş midir? Veyahut ta biz,...

Ey Allah’ın Kulu

EY ALLAH’IN KULU  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Ey Allah’ın kulu! Öncelikle bu yazılanlar senin hem dünya hem de ahirette mutlu olman için Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı tevhid  etme (bir kılma) ilkelerinden biri olan hâkimiyet ilkesi...

Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir?

Soru: Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği âyetler hangileridir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kur’ân-ı Kerîm’de tâğut kelimesinin geçtiği sekiz âyet-i kerîme bulunmaktadır. Bu âyetler nüzûl sıraları itibariyle şöyledir: Zume...

Tâğut ne demektir?

Soru: Tâğut ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Arabça bir kelime olan “tâğut”: “T-ğ-y” kök harflerinden türemiş olup, tekil ve çoğul, dişil ve eril olarak kullanılan bir cins isimdir. Bu kelimede aslolan onun müzekker olmasıdır. Ancak he...

Kulluk

KULLUK Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim   Rahmân, Rahîm olan Allâh subhânehu ve teâlâ’nın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh subhânehu ve teâlâ’ya mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...