Hüküm İsteme İbâdeti

HÜKÜM İSTEME İBÂDETİ VE BU İBÂDETİ ALLÂH’TAN BAŞKASINA YAPANLARIN HÜKMÜ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden...