Hicâb & Mü’min Kadının Örtüsü

HİCÂB MÜ’MİN KADININ ÖRTÜSÜ Abdullâh Saîd el-Müderris     Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...