haya

Hayâ

HAYÂ Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’ Hayâ, imanın bir göstergesi olan utanma hissi… Konuştuğu vahiy olan Nebimiz: “Hayâ imandandır” (Buhari) “Hayâ imanın şubelerinden biridir” (Buhari) buyurmuştur. O hayâ ki imanlı...