Siz Hangi Zümredensiniz?

SİZ HANGİ ZÜMREDENSİNİZ?  Abdullâh Saîd el-Müderris   Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra… Bu günlerde birleri, “haricilik” yaftasıyla belirli kesimleri kötülemeği meslek edinmiş durumda. Ancak bunu yapan kimseler, hariciliğin ne olduğunu anlatmıyorlar. Sadec...