Arapça Dersleri – 3 (Semâî âmiller ve harfi cerler)

ARAPÇA DERSLERİ -Semâî Âmiller ve Harfi Cerler-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kims...