İki Dîn

İKİ DÎN Ebû Berâ b. Kâsım    Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünün hak din ile gönderen Allah’a hamd olsun. Salat ve selam hak ve hidayet ile gönderilen Rasulüne aline ve ashabına olsun. Bu yazımızda iki dinden bahsedeceğiz....